Επειδή τα γουρούνια δεν μπορούν να κοιτάξουν ποτέ τον ουρανό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουρανός.
Επειδή δεν βλέπουμε τον πλησίον μας και τις ανάγκες του  δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και δεν έχει ανάγκες.

Και τελικά επειδή για δούμε ουρανό σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου πρέπει να ΔΟΥΜΕ  τον πλησίον μας μήπως τελικά  σαν τα συμπαθητικά παχύδερμα δεν θα  “δούμε” ουρανό  ποτέ γιατί  δεν μπορούμε να δούμε τον πλησίον μας;