Ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου κατοικεί το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία.
Κορινθίους Β’ 3:17

 Βασικό στοιχείο της δημιουργίας του Θεού στο άνθρωπο είναι η ελευθερία.

Η ελευθερία στη επιλογή.
Η ελευθερία αυτοδιάθεσης.
Η ελευθερία αυτοπροσδιορισμού.
Η ελευθερία στο λόγο.
Η ελευθερία στη σιωπή.

 • Χαρακτηριστικά ελεύθερου ανθρώπου.
  Σεβασμός και περιφρούρηση της δικής του ελευθερίας.
  Αν χρειαστεί θα δώσει σκληρές μάχες για την απαγόρευση της διείσδυσης του άλλου στο χώρο της προσωπικής του ελευθερίας.
  Μέγιστη αστοχία  η μη περιφρούρηση της ελευθερίας του  από τον ίδιο τον άνθρωπο.
  Προσβάλλει την δημιουργία του Θεού και την «κατ΄ εικόνα και καθ΄ομοίωση» του σχέση με τον Πλάστη του.
  Είναι χρέος να δώσει μάχες για την διαφύλαξη της προσωπικής του ελευθερίας από όλους του επιτήδειους που επιδιώκουν να χειραγωγήσουν την ψυχή του και τη ζωή του.
  Σεβασμός στην ελευθερία του άλλου. Στην διαφορετικότητα . Στην διαφορετική εκδοχή.
 • Ας δούμε μαζί  σχετικά παραδείγματα του Κυρίου μας και των αγίων.

Μάρκος 9:50 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· μὴ κωλύετε· οὐ γάρ ἐστι καθ’ ὑμῶν· ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ’ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν ἐστιν.

μετάφραση:Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Μην τον εμποδίζετε, γιατί όποιος δεν είναι εναντίον μας, είναι με το μέρος μας».

Φιλιππησίους 3:15 οσοι ουν τελειοι τουτο φρονωμεν και ει τι ετερως φρονειτε και τουτο ο θεος υμιν αποκαλυψει
μετάφραση:  Όσοι, λοιπόν, είμαστε ώριμοι, αυτό να σκεφτόμαστε. Μα κι αν σκέφτεστε κάπως διαφορετικά, ο Θεός θα σας το αποκαλύψει κι αυτό.

Η εκμετάλευση της υπακοής.

Στοιχείο ανωριμότητας και ανασφάλειας η άμεση η έμμεση απαγόρευση να φρονεί κανείς η να πράττει διαφορετικά από τη δική μας ερμηνευτική προσέγγιση.

Συχνή χρήση από επιτήδειους εξουσιαστές οι άμεσες η έμμεσες απειλές και απαγορεύσεις. Συκοφαντίες  ενοχικά μηνύματα και κηρύγματα γεμάτες δηλητήριο συμβουλές περί αιρέσεων περί πλάνης περί καταστροφής κλπ. κλπ.

Αρχίζουν τα  «καταπληκτικά»  περί της μόνης αλήθειας που ο ανασφαλής ηγετίσκος νοιώθει, περί της μιας και αληθινής εκκλησίας και παράδοσης  που κρατάει αυτή και μόνο αυτή το Χριστό,  και τις υποθέσεις της αιωνίου ζωής εργολαβικά χωρίς όμως να το αποδεικνύει…

Είναι φοβερό το θράσος ορισμένων που νοιώθουν ότι  το Άγιο Πνεύμα εργολαβικά και αποκλειστικά ανέθεσε σ΄αυτούς   την εκπροσώπηση Του ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ και της βασιλείας Του εις το διηνεκές …

Χιλιάδες σελίδες αντιαιρετικου περιεχομένου όλων των ειδών στο ιντερνέτ, ομιλίες και κηρύγματα, βιβλία, περιοδικά και βιβλιαράκια γεμάτα από ανασφάλεια κόμπλεξ  και ρηχή επιχειρηματολογία ηθικιστής κυρίως και ενοχικής προσέγγισης χωρίς καμία ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ.

Και όλα αυτά με ένα μόνο αντάλλαγμα. Την χειραγώγηση της και το άρμεγμα σταγόνας σταγόνας της ελευθερίας σου.

Αλλά ας δούμε το Ευαγγέλιο τι προτείνει για τη δική μας ασφάλεια και τη δική μας αύξηση και πνευματική πρόοδο…

Λουκάς 4:18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ’ εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία,

Δυο φορές το φοβερό αυτό εδάφιο διαπραγματεύεται την ελευθερία . Και απευθύνεται  και στους θρησκευτικούς αιχμαλώτους τώρα όπως και τότε άλλωστε.

Κορινθίους Α’ 10:29 Συνείδησιν δε λέγω ουχί την ιδικήν σου, αλλά την του άλλου. Επειδή διά τι η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλης συνειδήσεως;

Και λέγοντας πρόβλημα συνείδησης, δεν εννοώ τη συνείδηση εκείνου που τρώει, αλλά του άλλου που πιστεύει διαφορετικά. «Και γιατί τάχα η ελευθερία μου να εξαρτάται από ξένη συνείδηση;

Οι παρείσακτοι κατασκοπεύουν την ελευθερία του πιστού για να τον έχουν σκλαβωμένο.

Γαλάτες 2:4 αλλά διά τους παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οίτινες παρεισήλθον διά να κατασκοπεύσωσι την ελευθερίαν ημών, την οποίαν έχομεν εν Χριστώ Ιησού, διά να μας καταδουλώσωσιν·

Οι παρείσακτοι κατασκοπεύουν την ελευθερία του πιστού για να τον έχουν δούλο.

Τι σημαίνει αυτό; Να μην σκέφτεται. Να μην αμφισβητεί. Να αφήνει έξω από την εκκλησία και τις υποθέσεις της εκκλησίας το μυαλό τη κρίση του και τη λογική του. Να τον κυβερνά ο τρόμος  στο όνομα μιας τυφλής υποταγής  στον πνευματικό, γέροντα, πρεσβύτερο, ιερέα. Να μην ωριμάζει ποτέ. Να μην ενηλικιώνεται πνευματικά. Να κρέμεται πάνω από τον πνευματικό του,  εν είδη γκουρού και μεσσία. Να τα περιμένει όλα απ΄αυτόν. Να ξεπουλά ουσιαστικά την ψυχή του. Και φυσικά να χάνει το Χριστό και το καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη , χαρά , ειρήνη , κλπ.
Και να βιώνει την κατάθλιψη η να χρειάζεται τονωτικές ενέσεις περί της δήθεν αλήθειας του για να αναπληρεί το κενό της έλλειψης της εν Χριστώ πληρότητας που γεμίζει όλο το είναι του ανθρώπου.

Τι πρέπει να κάνουμε;

Ο απ. Παύλος φωνάζει:

Γαλάτες 5:1 Εν τη ελευθερία λοιπόν, με την οποίαν ηλευθέρωσεν ημάς ο Χριστός, μένετε σταθεροί, και μη υποβληθήτε πάλιν εις ζυγόν δουλείας.

Ο Κύριος φωνάζει: Προσέχετε μην πλανηθείτε. Διότι αυτοί που ο Κύριος χαρακτήρισε ώς τάφους ασβεστωμένους άπ΄εξω καλά καλά θα μας εμποδίσουν τελικά να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή και να τελειώσουμε το δρόμο μας…

Ματθαίος 23:14  Αλίμονο σ’ εσάς δάσκαλοι του Νόμου και Φαρισαίοι υποκριτές! Που φράζετε τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους. Κι εσείς βέβαια δεν μπαίνετε, μα κι εκείνους που θέλουν να μπουν δεν τους αφήνετε να μπούνε!

Ματθαίος 23:27 Αλίμονο σ’ εσάς, δάσκαλοι του Νόμου και Φαρισαίοι, υποκριτές! Που μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι από έξω φαίνονται ωραίοι, μα από μέσα είναι γεμάτοι από κόκαλα νεκρών και κάθε είδους ακαθαρσία.

Ματθαίος 23:15 Αλίμονο σ’ εσάς δάσκαλοι του Νόμου και Φαρισαίοι υποκριτές! Που περιτρέχετε τη θάλασσα και τη στεριά για να κάνετε έναν προσήλυτο κι όταν γίνει, τον κάνετε γιο της γέεννας δυο φορές χειρότερο από σας!
Τι θλιβερό!
Να έρχεσαι στη εκκλησία για να γνωρίσεις την αλήθεια και το Κύριο και να γίνεσαι δύο φορές χειρότερος από τους φαρισαίους !!!!

Δεκάδες εδάφια του Ευαγγελίου μας ζητούν να σκεφτόμαστε να αξιολογούμε να κρίνουμε εμείς να ψάχνουμε, να ερευνούμε και να ασχολούμαστε με την ουσία του ευαγγελικού μηνύματος και να εμμένουμε σε αυτά και να ειναι φανερή σε ολους η προκοπή μας. Σε αγάπη καλοσύνη πίστη αγιασμό ευθύτητα ειλικρίνεια ταπείνωση.

Ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και σε όποιο περιβάλλον κατοικεί το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία.

η ελευθερία της αγάπης ( να μπορείς πραγματικά να αγαπάς και τους εχθρούς  … δεν ζητεί τα εαυτής… )
η ελευθερία της ταπείνωσης ( να επιλέγεις και να κατεβαίνεις συνεχώς τα σκαλοπάτια της δόξας σου και της βόλεψης σου)
η ελευθερία της θυσίας ( να επιλέγεις το σταυρό και τη θυσία ως απόδειξης της αγιοπνευματικής αγάπης)
η  ελευθερία από τον θάνατο ( είναι το αποτέλεσμα των πιο πάνω…)
και τελικά η ελευθερία της Ανάστασης

Εύχομαι σε όλους  ολόψυχα  Καλή Ανάσταση…