Κάτσε ρε φίλε τι το παίζεις άγιος, θρήσκος όταν είσαι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος;
Και μας έχεις ζαλίσει περί αληθινής παράδοσης , αληθινής θρησκείας , ορθοδοξίας , μεταρρύθμισης  και θέλεις να μας σώσεις και να μας “χώσεις”  και μας στη αλήθεια σου που μυρίζει τόσο άσχημα ρε φίλε ; Μυρίζεις ολόκληρος δεν το νοιώθεις ; Εσύ και ο χώρος σου ….

Ας μας ήσυχους στο πόνο μας ….

Αδιάλλακτος Ρωμ.1:3-Β.Τιμ.3:3.
Αδικία Ρωμ.1:18,29+2:8-Β.Θεσ.2:10-Β.Τιμ.2:19-Ιακ.3:6-Α.Ιωάν.5:17.
Αιρέσεις Πρ.24:14-Γαλ.5:20-Τιτ.3:10.
Αισχροκέρδεια Α.Τιμ.3:3,8-Τιτ.1:7.
Αισχρολογία Κολ.3:8.
Αιχρότης Α.Κορ.11:6+14:35-Εφ.5:4-Τιτ.1:11.
Ακαθαρσία Ρωμ.1:24-Γαλ.5:19-Εφ.4:19+5:3,5-Κολ.3:5-Α.Θεσ.4:7.
Ακράτεια Β.Τιμ.3:3.
Αλαζονεία Ρωμ.1:30-Β.Τιμ.3:2-Ιακ.4:16.
Ανδραποδιστής Α.Τιμ1:10.
Ανδροφόνος Α.Τιμ.1:9.
Ανελεήμων Ρωμ.1:31.
Ανήμερος Β.Τιμ.3:3
Ανόσιος Α.Τιμ.1:9-Β.Τιμ.3:2.
Αντιζηλία Φιλιπ.1:16+2:3.
Ανυπότακτος Α.Τιμ.1:9.
Απάτη Ματθ.13:22-Εφ.4:22-Κολ.2:8-Β.Θεσ.2:10 -Β.Πέτρ.2:13.
Απείθεια (στους γονείς) Ρωμ.1:30-Εφ.5:6-Κολ.3:6-Β.Τιμ.3:2-Τιτ.1:16+3
Απιστία Λουκ.12:46-Β.Κορ.4:4+6:14,15-Τιτ.1:15-Αποκ.21:8.
Αρσενοκοίτης Α.Κορ.6:9-Α.Τιμ.1:10.
Ασέβεια Ρωμ.1:18-Τιτ.2:12-Ιούδα18.
Ασέλγεια Μαρκ.7:22-Ρωμ.13:13-Β.Κορ.12:21-Γαλ.5:19-Εφ.4:19-Α.Πέτρ.4:3
Ασπλαγχνος Ρωμ.1:31-Β.Τιμ.3:3.
Ασύνετος Ματθ.15:16-Ρωμ.1:21,31.
Ασωτία Λουκ.15:13-Εφεσ.5:18-Α.Πέτρ.4:4.
Αυθάδεια Τίτ.1:7-Β.Πέτρ.2:10.
Αφιλάγαθος Β.Τιμ.3:3.
Αφροσύνη Μαρκ.7:22.
Αχαριστία Λουκ.6:35-Β.Τιμ.3:2
Βδελυκτός Τιτ.1:16-Αποκ.21:8.
Βέβηλος Α.Τιμ.1:9-Εβρ.12:16.
Βλασφημία Ματθ.15:19-Μαρκ.7:22-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Α.Τιμ.6:4-Β.Τιμ.3:2-Β.
Βωμολοχία Εφ.5:4.
Δειλία Ματθ.8:26-Αποκ.21:8.
Διχοστασία Ρωμ.16:17-Α.Κορ.3:3-Γαλ.5:20.
Δόλος Μαρκ.7:22-Ιωάν.1:48-Ρωμ.1:29-Α.Πέτρ.2:1+3:10
Ειδολολατρεία Α.Κορ.5:11+6:9+10:7,14-Γαλ.5:20-Εφ.5:5-Κολ.3:5-Α.Πέτρ.4:3-Α
Επιθυμία Μαρκ.4:19-Ρωμ.7:8+13:14-Α.Κοπ.5:6-Γαλ.5:16-Εφ.4:22-Α.Θεσ.4:
Επίορκος Α.Τιμ.1:10
Εριδα Ρωμ.1:29+13:13-Α.Κορ.3:3-Β.Κορ.12:20-Γαλ.5:20-Φιλιπ.1:15-Α.
Εφευρέται Κακών Ρωμ.1:30
Εχθρα Ζηλοτυπία Β.Κορ.11:2+12:20-Γαλ.5:20.
Θυμός Ρωμ.2:8-Β.Κορ.12:20-Γαλ.5:20-Εφ.4:31-Κολ.3:8.
Κακία Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:8+14:20-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Τιτ.3:3-Ιακ.1:21-Α
Κακοήθεια Ρωμ.1:29.
Καταλαλιά Ρωμ.1:30-Α.Τιμ.3:11-Τιτ.2:3.
Κλοπή Ματθ.15:19-Μαρκ.7:22-Αποκ.9:21.
Κύνες Ματθ.7:6-Φιλ.3:2-Αποκ.22:15.
Κώμοι Γαλ.5:21-Α.Πέτρ.4:3.
Μάχη Β.Κορ.12.20-Γαλ.5:20.
Μέθη Λουκ.21:34-Ρωμ.13;13-Α.Κοπ.5:11+6:10-Γαλ.5:21-Εφ.5:18-Α.Τιμ
Μητροκτόνος Α.Τιμ.1:9
Μισόθεος Ρωμ.1:30.
Μοιχεία Ματθ.5:27,32+15:19+19:9-Ρωμ.7:3-Α.Κορ.6:9-Γαλ.5:19-Εβρ.13:4
Μώμος Β.Πέτρ.2:13.
Μωρολογία Εφ.5:4.
Οργή Ρωμ.2:8+12:19-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Α.Τιμ.2:8-Τιτ.1:7-Ιακ.1:19.
Οφθαλμός Πονηρός Ματθ.6:23-Μαρκ.7:22-Β.Πετρ.2:14-Α.Ιωάν.2:16.
Πάθος Ρωμ.1:26-Κολ.3:5-Α.Θεσ.4:5
Παράβασις συνθήκης Ρωμ.1:31.
Πατροκτόνος Α.Τιμ.1:9.
Πλεονεξία Μαρκ.7:22-Λουκ.12:15-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:11+6:10-Εφ.5:3,5-Κολ.
Πλήκτης Α.Τιμ.3:3-Τιτ.1:7.
Πονηρία Μαρκ.7:22-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:8-Εφ.6:12-Α.Τιμ.6:4.
Πορνεία Ματθ.5:22+15:19-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:11+6:9,18-Γαλ.5:19-Β.Κορ.1
Προδότης Λουκ.6:16-Β.Τιμ.3:4.
Προπέτης Πρ.19:36-Β.Τιμ.3:4.
Σπίλος Β.Πέτρ.2:13.
Συκοφάντης Λουκ.3:14-Β.Τιμ.3:3.
Συμπόσια Ρωμ.13:13.
Τετυφωμένος Α.Τιμ.6:4-Β.Τιμ.3:4.
Τολμητής Β.Πέτρ.2:10.
Υβριστής Ρωμ.1:30.
Υπερήφανος Μαρκ.7:22-Λουκ.1:51-Ρωμ.1:30-Β.Τιμ.3:2-Ιακ.4:6-Α.Πετρ.5:5.
Υπόνοιαι πονηραί Α.Τιμ.6:4.
Φαρμακεία Γαλ.5:20-Αποκ.9:21+21:8+22:15
Φθόνος Ρωμ.1:29+13:13-Γαλ.5:21,26-Α.Τιμ.6:4-Τιτ.3:3-Α.Πέτρ.2:1.
Φιλαργυρία Α.Τιμ.6:10-Β.Τιμ.3:2.
Φιλαυτία Β.Τιμ.3:2.
Φιλήδονος Β.Τιμ.3:4.
Φιλονικεία Ρωμ.2:8-Ιακ.3:14,16.
Φόνος Ματθ.5:21+15:19-Μαρκ.7:21-Ρωμ.1:29-Γαλ.5:21-Α.Πέτρ.4:15-Απο
Ψευδομαρτυρία Ματθ.15:19.
Ψεύδος Ιωάν.8:44-Ρωμ.1:25+3:4-Εφ.4:25-Κολ.3:9-Α.Πέτρ.1:10-Α.Ιωαν.2
Ψιθυριστής Ρώμ.1:30-Β.Κορ.12:20.

Για δες, για δες, βρε ποιός είσαι,  μπας και καταλάβεις ότι εσύ χρειάζεσαι να δεις τα χάλια σου πρώτα και μετά να ασχοληθείς με τους άλλους…  🙂 🙂
Δες στο καθρέφτη το πρόσωπο σου μπας και προλάβεις να πλυθείς ….

Αφορά φυσικά όλους μας…