Μήνας: Μάρτιος 2010

Στην «Κιβωτό του Κόσμου» τα ορφανά που δίχασαν την Ορθόδοξη Εκκλησία

Στην «Κιβωτό του Κόσμου» τα ορφανά που δίχασαν την Ορθόδοξη Εκκλησία Στην «Κιβωτό του Κόσμου», την γνωστή στέγη αγάπης στον Κολωνό, που ίδρυσε και διευθύνει με ζήλο και αυταπάρνηση ο π. Αντώνιος Παπανικολάου θα βρίσκονται πολύ...

Read More
  • 1
  • 2
Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα που αφορούν την περιήγησή σας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας και για την παρακολούθηση της κίνησης στον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων. Αν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από οποιαδήποτε μελλοντική παρακολούθηση, ένα cookie θα έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάτε αυτή την επιλογή για ένα έτος. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας. Αποδοχή, Απόρριψη
1346