ΕΡ: Τι περιμένετε από τον Διάλογο αυτό;

ΑΠ:Την ιστορία την κατευθύνει ο Θεός. Όσοι διακηρύττουν ότι η ένωση της Εκκλησίας είναι αδύνατη οικειοποιούνται το μέλλον από τα χέρια του Θεού. Ποίοι είμαστε εμείς για να προδικάσουμε το μέλλον; Εμείς καλούμεθα να εργαστούμε, χωρίς καμμιά αβαρία στην πίστη που παραλάβαμε, για να εκπληρωθεί η καθημερινή ευχή μας «υπέρ της των πάντων ενώσεως». Αν δεν κάνουμε αυτό, ή αν το κάνουμε σε βάρος της πίστεως των πατέρων μας, είμαστε υπόλογοι έναντι του Θεού. Η τελική όμως έκβαση των προσπαθειών μας βρίσκεται στα χέρια του Θεού. Εκείνος θα βρει τον τρόπο να επικρατήσει το θέλημά Του «ίνα πάντες εν ώσι».  Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε για αυτό.

http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=775