Ένα από τα πιο δόλια πάντως τεχνάσματα είναι η χρησιμοποίηση της μισής αλήθειας. Γνωρίζοντας ότι ένα απόλυτο ψέμα είναι πολύ εύκολο να αποκαλυφθεί, παρουσιάζεται επιλεγμένα η μισή μόνο αλήθεια από ένα πραγματικό γεγονός, με άλλα λόγια εκείνο μόνο το κομμάτι της ιστορίας που ευνοεί τον αφηγητή, αποσιωπώντας έντεχνα το υπόλοιπο, το οποίο θα μπορούσε ίσως να ανατρέψει μια θέση.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Μιας και η μισή «αλήθεια» που παρουσιάζεται είναι πειστική και ευαπόδεικτη, καταλήγουμε να πειστούμε για την ορθότητα του επιχειρήματός του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί π.χ. να παραποιηθεί πλήρως το νόημα ενός γραπτού ή ενός λόγου ενός άλλου ατόμου, απομονώνοντας δολίως μερικές εκφράσεις του. Ένα συνηθισμένο κόλπο στην ίδια γενική κατηγορία είναι να παρουσιάζονται κάποιες αλήθειες και να ακολουθεί ένα ψέμα, το οποίο και παρέχει την «απόδειξη» των ισχυρισμών του συνομιλητή.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Επειδή είναι εύκολο να ελέγξουμε την εγκυρότητα των αληθειών, κάνουμε το σφάλμα να υποθέσουμε ότι και το τελευταίο δεδομένο είναι έγκυρο, χωρίς να προβαίνουμε σε έλεγχο της εγκυρότητάς του. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην πολιτική προπαγάνδα και τη διαφήμιση.

(απόσπασμα απο ανάλυση του ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ )