Ενα πραγματικά ενδιαφέρον βιντεο.
Μπορεί κανεις να προστέσει υπότιλους αν δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα.
To youtube δίνει τη δυνατότητα και της αυτόματης μετάφρασης. ( κάτω δεξιά )